על דבש אורגני - "צוף" בתכנית הבוקר של פאולה וליאון

ממרח צוף מתוך העיתונות